Betalning, frakt och reklamation

I dagsläget kan betalning av varor samt frakt ske på ett av följande tre sätt:
1. Genom förskottsinbetalning till vårt bg 5560-6388
2. Genom betalning via Bussgods innan utlämning (Bussgods tar 150 kr inkl moms för tjänsten för varuvärde under 3 000 kr, 175 kr inkl moms för varuvärde över 3 000 kr). 

Med Bussgods (till lokalombud, se www.bussgods.se) eller Schenker  sker leveranserna förmånligt.  

OBS! Bussgods leveranser sker inom två till tre dygn till lokalombud.

Genom våra fraktare är alla delar av Sverige möjliga att nå, snabbt och kostnadseffektivt.

Vid önskemål om efterkrav, betalning vid leverans, är Bussgods absolut billigast. 


Pris-, leverans- och returvillkor
Vid eventuella prisändringar från våra leverantörer ändrar vi snarast på vår hemsida. Om ändringarna sker väldigt snabbt, förbehåller vi oss rätten att ange det nya priset i ett returmail till kunden.

Leveranstiden varierar. Vid lagerförda varor skickas varorna direkt (från det att betalning för varorna kommit oss tillhanda/ alternativt efterkrav begärts). Leveranstiden för icke lagervaror avgörs av om varan finns hos generalagenten och om den är restnoterad. Besked ges snarast i returmail. Vid längre restnoteringar erbjuds kund att vänta eller få ev. inbetalda medel åter.

Generellt gäller att vi skickar varorna så snabbt detta är praktiskt möjligt. Om du som kund tycker att varorna dröjer ska du alltid höra av dig till oss så kan vi ta reda på vad som hänt. Du kan också själv ringa ditt lokala fraktombud (fraktföretagen finns på rosa sidorna i din telefonkatalog). Då varorna ankommit till ditt fraktombud ringer denne eller SMS:ar till det telefonnummer du uppgett i din beställning till oss. Om ingen svarar, skickar ombudet efter några dagar ett kort till dig. Varorna kan alltså ha ankommit till ditt ombud men denne har ej nått dig för besked om detta. Oavsett fraktare meddelar vi via mail när dina varor gått iväg. Om problem eller frågor uppstår, vänd dig till oss via mail: berggren@dapra.se.

Vad gäller returer har du som kund, enligt lagen om konsumentskydd vid distans - och hemförsäljningsavtal, distansavtalslagen, alltid ångerrätt i 14 dagar. Skulle du ångra dig får du dock själv stå för fraktkostnaden. Varorna skall returneras obegagnade och i originalförpackning utan någon märkning. Returer som sänds mot efterkrav eller postförskott godkännes ej. Vid returter skall anges fakturanummer samt kunduppgifter. Returrätten gäller för alla varor utom måttbeställda varor, eftersom dessa ordnats endast för kundens ändamål. Returanmälan görs skriftligen till berggren@dapra.se.


Leveransskador ska anmälas omedelbart till transportören direkt på plats. Inspektera därför ditt paket, både ut- och invändigt, innan du lämnar transportören. Godset är nämligen under transport försäkrat av transportören. Om skada skulle ha uppstått anmäls detta även direkt till oss på Dapra AB så att vi kan ordna med ersättningsvaror samt ordna ersättningen med transportören. Skadade varor återsändes till oss med uppgivande av kunduppgifter, fakturanummer, skriftliga uppgifter om fel samt frakttillfälle samt orsak till reklamationen. Reklamerad vara ersättes normalt med ny vara.

Skador eller fel som upptäcks efter mottagandet av godset skall anmälas snarast, dock senast 7 dagar efter det att du mottagit leveransen. Anmälan görs skriftligen till berggren@dapra.se.

Gods som inte avhämtats inom 21 dagar skickas i retur till oss. Vi är då tvingade att debitera dig för de kostnader detta åsamkat oss, f n 299 kr. På ej lagerförda varor tillkommer dessutom ordersumman, eftersom dessa produkter saknar värde då de beställts för kundens speciella ändamål.